Į viršų

Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos www.sviesosprojektai.lt parduotuvės pirkėjo (toliau Pirkėjo) ir www.sviesosprojektai.lt parduotuvės (toliau Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu parduotuvėje www.sviesosprojektai.lt susijusios nuostatos.
  2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirinkęs prekes, užpildęs reikiamus duomenis, sumoką avansą.
 2. Asmens duomenų apsauga.
  1. Užsisakant prekę (-es) mūsų parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. paštą, telefono numerį.
  2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą.
  3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais.
  4. Atlikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenis bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, vykdančius užsakymo pristatymo bei kitas tinkamo įvykdymo paslaugas, taip pat kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  1. Pirkėjas patvirtindamas užsakymą įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas
   prekes, ir jas priimti.
  2. Jei Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti pakartotines prekių pristatymo išlaidas.
 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis, kurios yra pateiktos šiose Taisyklėse.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti parduotuvės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis parduotuve.
  3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso be išankstinio pranešimo Pirkėjui nutraukti parduotuvės veiklą.
  4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti taisykles atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio asmeninio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis patvirtindamas tai patvirtinimo mygtuko paspaudimu.
 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  1. Mūsų parduotuvėje Pirkėjas internetu gali užsisakyti prekę (-es) 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  2. Jei Pirkėjui kyla klausimų dėl prekės (-ių), atsiskaitymo, pristatymo ar kt. klausimais. Pirkėjas gali kreiptis konsultacijos nurodytu el. paštu ar telefonu.
  3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali: pavedimu arba grynaisiais pinigais (atvykus į Pardavėjo būveinę).
  4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už užsakytas prekes per 2 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
  5. Užsakymas pradedamas ruošti tik gavus avansinį apmokėjimą.
 6. Prekių pristatymas.
  1. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymo būdą:
   1. per kurjerį Lietuvoje.
   2. atsiimant prekes būveinėje.
  2. Prekių pristatymo terminas nurodomas atsiunčiant specifikaciją Pirkėjui elektroniniu paštu.
 7. Prekių kokybė, garantijos.
  1. Pardavėjas , esant nekokybiškai produkcijai, ją pakeičia.
  2. Šviestuvams suteikiama 24 mėn garantija. Lempų darbo laikas apsprendžiamas jų techninėmis sąlygomis.
  3. Pardavėjas neatsako, jei technikos gedimai įvyko dėl neleistino išorinio poveikio.
  4. Išparduodamos prekės gali būti pristatomos neoriginaliose pakuotėse.
  5. Išpardavimo prekės nėra keičiamos ar grąžinamos.
 8. Rinkodara.
  1. Pardavėjas gali organizuoti įvairias akcijas, bei pasiūlymus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų bei pasiūlymų sąlygas ar jas visai panaikinti. Bet koks akcijų ir pasiūlymų sąlygų bei tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
 9. Baigiamosios nuostatos.
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.