Į viršų

Landšaftas Papiškėse

Landšaftas Papiškėse

Autorės: Audronė Ambrazienė ir Daiva Pocevičienė
Fotografas: Kęstutis Kurienius